Blogg

RSS

Filosofer som har haft betydelse för existentiell terapi

11 Mar 2014

Den existentiella terapin har sin grund i den existentiella filosofin och det finns några särskilt framstående filosofer vars verk har påverkar och format existentiell psykologi och terapi. Tanken om den fria viljan är förstås inte unik för dessa filosofer men i och med att man kan se existentiell psykoterapi som en högst filosofisk metod så måste man ta en titt på de filosofer vars verk lade grunden till denna terapiform. Kortfattat så kan man säga att existentiell terapi i grund och botten handlar om att varje person har en inre konflikt som beror på personens interaktion med verkligheten och att en terapeut hjälper individen med att klargöra den inre konflikten för att på så vis komma fram till behandling och förändringar som kan leda till ett bättre liv.

Här är några av de viktigaste filosoferna för utvecklingen av existentiell psykoterapi.

Kierkegaard – Kierkegaard levde mellan 1813 och 1855 och han kritiserade sin tids syn på kristendomens budskap och vetenskapens objektivitet. Han menade att båda var sätt att fly de verkliga problemen som låg inom varje individ. I och med att han var så starkt kritisk mot sin omgivning och sina medmänniskor så blev han knappast en populär person och därmed så fick han spendera sin tid i ensamhet. Hans tankar och teorier omkring människans behov av att finna mening har blivit mycket populära och en viktig grund för det som senare skulle komma att beskrivas som existentialism.

Nietzsche – Än idag så associeras Nietzsche, som levde mellan 1844 och 1900, med begreppet Gud är död. Han menade att tanken om en Gud var förlegad och att vi måste omvärdera vår existens i enlighet med detta. Genom att gå emot de regler om moral och etik som fanns så skulle individen finna sin egen fria vilja och leva ut sina behov och drömmar.

 

Existentiella samtalsterapeuter

8 Jul 2013

Idag finns det många olika filosofier och tillvägagångssätt för att hjälpa en människa att må bättre. Många av de terapiformer som kan erbjudas av seriösa och professionella terapeuter bottnar i samma läror men med tiden så kan man se hur olika spår har utvecklats. En mycket spännande psykologi och terapiform är existentiell psykologi som handlar väldigt mycket om hur en människas liv ser ut och fungerar hellre än hur människans psyke är strukturerat. Med existentiell terapi så ser man noga på varje individs livsstil och man försöker hitta sätt att dra nytta av det som upplevs som jobbigt.

Antalet som samtalsterapeuter som har existensiell psykologisk inriktning är relativt få men du kan hitta några här. Annars kan du söka efter samtalsterapeuter i Stockholm med psykosyntetisk inrikning som också intresserar sig för existensiell frågor. En av dessa samtalsterapeuter brukar blogga om det på terapi-stockholm.com

Vanliga frågor man ställer under ett terapisamtal som bygger på den existentiella läran är:

  • Var befinner jag mig i livet och i världen just nu?

  • Var kommer jag från?

  • Vart är jag på väg?

Man kan säga att denna terapiform handlar om att finna en mening med sin tillvaro, att förstå sina värderingar och att förtydliga för sig själv hur man vill se sitt eget liv. Det här är alltså en högst individuell terapiform där man finner svaren hos sig själv med hjälp av en terapeut som har verktygen som krävs för att kunna jobba med dessa frågeställningar.

En individuell process

När man genomgår existentiell terapi så kommer man ganska snart att komma till botten med mycket viktiga frågor, det här är frågeställningar som är till för att man ska kunna ta reda på vad som verkligen är viktigt för en själv i livet. Ångest och depression uppstår ju ofta i samband med att en person känner sig vilsen och utan någon egentlig mening i livet. Vad man kommer att behandla under terapin beror förstås mycket på det som man lider av. Det råder stor skillnad på de behov som en person som inte kan välja mellan vanilj- och jordgubbsglass har och de behov som en människa som inte vet om han eller hon kan bli kvar i ett äktenskap har. Även om dessa två frågeställningar innebär otroligt olika konsekvenser när man väl fattar sitt beslut så kan man säga att tankeprocessen är ganska lika. Det gäller helt enkelt att inse vad det är hos en själv som styr och vad man egentligen vill.

Krisen som en möjlighet att växa

Något som är mycket positivt med existentiell psykologi är att man inte ser krisen som något ont. Istället så ser man ångest och livskval som en möjlighet att utvecklas som människa. Med hjälp av existentiell terapi så kan man komma i kontakt med känslan av att vara av betydelse, både för sig själv och för andra. Det här kan ge en den motivation som man behöver för att komma upp på morgonen och möta ännu en dag. Man talar alltså inte om ångest och svårigheter att se mening i livet som en slags sjukdom utan som en möjlighet att faktiskt börja leva medvetet vilket ger en den mening som man behöver för att må bra.

Om man ska ge ett enkelt svar på frågan vad är existentiell psykologi så kan man säga att en terapeut som jobbar med denna metod är intresserad av vad folk gör med sina liv och hur de lever. Det handlar alltså inte om att sätta etiketter på folk i enlighet med en teori utan om att se på hur personen faktiskt lever idag och vad som händer i individens verklighet.

Skillnaden mellan existentiell och humanistisk terapi

10 Jun 2013

Humanistisk och existentiell terapi nämns ofta tillsammans och man kan få intrycket av att det handlar om samma sak. Visst är det så att existentiell och humanistisk psykologi har mycket gemensamt men det handlar inte om samma begrepp och uppfattning, och det finns distinkta skillnader som kan vara viktiga att förstå. Nu kan det förstås vara så att en terapeut som erbjuder existentiell samtalsterapi använder sig av verktyg och koncept från både humanism och existentialism så det är inte så att det måste vara antingen eller för att man ska få en effektiv terapimetod.

Mening med livet och människans potential

Det är just meningen med livet och vår potential som står i fokus både inom existentiell och inom humanistisk terapi. Man ser på en individs verklighet på ett objektivt sätt för att försöka komma fram till hur individen förverkligar sina egna drömmar och mål på ett praktiskt och subjektivt sätt. Generellt sett så kan man dock säga att humanistisk psykologi ser på mänskligheten på ett positivare sätt än vad existentialismen gör där man istället fördjupar sig lite mer i mänsklighetens tråkigare sidor.

Finns det verkligen en mening med livet?

Existentialismen som teori fick ett ordentligt fäste efter Andra Världskriget då den behövdes som ett svar på vad meningen med mänskligheten egentligen är. Existentiella filosofer gav svaret att det inte finns någon absolut mening med livet och därmed så har livet ingen egentlig mening. Detta betyder dock inte att existentiella filosofer inte ser något värde med livet, tvärtom! Man ser istället att meningslösheten leder till frihet att välja vilket i sin tur kan ge varje individ mening i sitt eget liv. Existentiella psykologer försöker hjälpa individer att finna denna subjektiva mening i sina egna liv.

Människans natur

Den humanistiska psykologin ser inte på världen och livet med samma glasögon och här talar man mycket om utveckling och om att stimulera till positiv förändring hos sig själv och hos andra. För humanisten så har varje människa har en massa möjligheter inom sig medan existentialisten inte anser att man kan lita på att så är fallet. Man kan säga att humanismen fokuserar mer på människans möjlighet att välja medan existentialismen ser mer till gränserna som hindrar människan. Skillnaden mellan existentiell och humanistisk terapi är alltså inte så stor då det mest handlar om en attityd och hur man ser på människans natur. Eftersom humanistiska psykologer ser mer till det positiva i varje person så blir de ofta karaktäriserade som varma och luddiga medan existentiella psykologer anses som mer intresserade av människans mörka sida.

En bra balans

Humanistisk terapi fokuserar alltså mer på ändlösa möjligheter, godhet och positivism medan existentiell psykologi lägger vikten vid ondska och vår existens baksidor. Det man kan se är att många terapeuter och psykologer använder sig av både humanism och existentialism för att uppnå en balans och tillsammans så fungerar dessa teorier väldigt bra då de ger ett holistiskt och verklighetsbaserat synsätt på människan och på meningen med vår existens. Om du är intresserad av denna typ av terapi kan du söka dig till en samtalsterapeut på Hälsans hus i Stockholm.

Välkommen till www.samtalsterapi-i-stockholm.se

 

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)