Samtalsterapi och humanistisk psykologi

Välkommen till en sida om samtalsterapi och humanistisk psykologi

Förr eller senare hamnar de flesta av oss i någon form av allvarig livskris. Vi tappar fotfästet, kanske efter en skilsmässa, besked om en allvarlig sjukdom eller förlust av anhörig. När något sådant drabbar oss är det inte ovanligt att det väcker vår vilja att utforska livets realiteter och att förstå vad det innebär att vara människa. Det är den typen av frågor som den humanistiska psykologin och andra liknande psykologier intresserar sig för. Här kan du läsa lite om deras teoretiska förhållningssätt och hur man i samtalsterapi kan uttrycka det hela i praktiken. Under fliken "blogg" kommer du hitta uppdaterade texter och videor. Du kommer bl.a att få läsa om hur olika samtalsterapeuter i i Stockholm arbetar. Så småningom kommer vi även att skriva om samtalsterapeuter som utgår från transpersonell psykologi som t.ex. psykosyntes och buddhistisk psykologi.

 

Bakgrunden till humanistisk och existentiell terapi

När man talar om det humanistiska synsättet inom psykologi så är det ganska vanligt att man benar ut det hela som tre steg där Freud med sin psykoanalys får stå för det första, Skinner med Behaviorism står för det andra, och humanistisk psykologi anses vara det tredje steget, eller den tredje kraften. Humanistisk och existentiell terapi nämns ofta gemensamt och visst är det så att en terapeut som erbjuder existentiell terapi med största sannolikhet även bygger sin praktik på humanistiska koncept och teorier. Om man mest fokuserar på humanism och existentialism som psykologier så ligger fokusen förstås i modern tid och på namn som Carl Rogers, Abraham Maslow, och för existentiell psykoterapi Emmy van Deurzen. Det är dock viktigt att förstå att dessa teorier som koncept givetvis har en bakgrund som sträcker sig längre tillbaka i tiden.

Humanismen historiskt sett

När humanismen kom till som ett koncept kan vara svårt att säga. Det går att spåra humanistiska åsikter och teorier tillbaka till stora filosofer som Sokrates och även under Renässansen så var humanismen något som diskuterades. Det brukar påpekas att det humanistiska synsättet kom från det existentialistiska tankesättet så därmed kan man säga att humanistisk psykologi är beroende av existentialismen och att dessa områden alltid har varit sammanlänkade vad gäller synen på den mänskliga tillvaron och medvetandet.

Humanismen som psykologi

Om man ser på humanismen som psykologi och terapi så är Carl Rogers en av de allra viktigaste källorna. Han i sin tur var starkt influerad av Otto Rank som under början av 1920-talet bröt med Sigmund Freud. Rogers teorier om utveckling som leder till ett hälsosammare och kreativare liv antogs av Abraham Maslow som såg närmre på behovet av självförverkligande som ett av de allra viktigaste behov som människan har. Det som särskiljer den humanistiska psykologin från de tidigare disciplinerna är att man med denna teori ser på människan och människans utveckling på ett mycket positivt sätt. Därav så har humanistiska psykologer ibland fått dras med att stämplas som lite flummigare än andra för att de jobbar på ett snällare och mer bejakande sätt.

Existentialismens början

Existentiell terapi började mer som en filosofi och därför så måste man se närmare på de filosofer som lade grunden till detta tankesätt om människans förmåga via fri vilja. Man kan spåra existentialismen som filosofi till 1800-talet och här är filosofer som Nietzsche och Kierkegaard mycket viktiga att nämna. De hade båda ett synsätt som frångick det som var standard under deras livstid och försökte förklara hur man kan uppleva verkligheten på ett högst personligt sätt. Fenomenalismen har också påverkat utvecklingen av existentiell psykoterapi. I mer modern tid så bör Emmy van Deurzen nämnas som en av de viktigaste krafterna för utveckling av existentialismen som filosofi och psykologi. Hennes arbete har resulterat i att det finns mer utbildning och forskning inom området och att en slags filosofisk terapi har skapats. Denna existentiella terapi går ut på att en individ får möjligheten att reflektera över sitt liv, både med tanke på det som varit, det som är, och det som komma skall.

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till www.samtalsterapi-i-stockholm.se

 

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)