Vad är humanistisk samtalsterapi?

Samtalsterapi baserat på humanistisk och existentiell terapi

En mycket intressant aspekt av humanistisk och existentiell psykologi är att man inte kan säga att det finns ett enda synsätt på den här typen av terapi. Området är stort och många har gjort sitt för att forma det som idag anses vara existentiell och humanistisk psykoterapi. Vad det här betyder i praktiken är att då du får samtalsterapi baserat på humanistisk och existentiell terapi så kan denna terapi se lite olika ut beroende på var fokusen ligger. Man kan dock säga att vår existens och det faktum att vi finns och lever i världen alltid kommer att stå i centrum och ligga till grund för den terapi som man får av en terapeut som jobbar med denna fokus.

Vad går det ut på?

Det viktigaste med varje form av terapi är förstås att förstå vad målet med samtalen är och hur man förväntas nå dessa. Med samtalsterapi baserat på humanistisk och existentiell terapi så ser man på individen och var den befinner sig i sitt liv just nu. Terapeuten ger inga färdiga lösningar eller svar utan finns där som en slags reflektion för att kunna hjälpa till med att klargöra de behov och svar som finns inom varje människa. Det här är förstås en mycket komplicerad process och det kan ta tid innan man kommer fram till svaren, men tanken är att varje människa har sina egna svar och att man genom att klargöra dessa kan komma vidare i livet och uppleva en meningsfullhet som gör den stora skillnaden.

Det som finns där men som inte syns

När man går i existentiell samtalsterapi så får man ge uttryck för det som händer i ens liv just nu och man får även tala om hur man skulle vilja se sitt liv. Om terapeuten är duktig och erfaren så kommer han eller hon att kunna läsa av det som sägs mellan raderna och sätta ord på detta. För den som får terapin så är detta en mycket spännande upplevelse för det leder till att man får klarhet i det som man kanske annars har mycket svårt att uttrycka ens för sig själv. När tydlighet uppstår så kan man skapa en handlingsplan för sitt liv och långsamt men säkert förändra det som man inte är nöjd med. På så vis kan man säga att den existentiella terapin är otroligt effektiv för varje individ då den inte slösar tid på allmänna koncept och regler som kanske inte alls har någon betydelse för ens egen person och ens egen livssituation.

För individer och grupper

Med samtalsterapi baserat på humanistisk och existentiell terapi så kan man få hjälp som individ men även i grupp. Det här är en utmärkt metod för en arbetsplats eller i andra sammanhang där man upplever att gruppdynamiken inte fungerar som den ska. I och med att man ser på verkligheten och den situation som råder just nu samt benar ut vad man vill förändra så får man konkreta verktyg att jobba med. Det här gör att man kan se ganska snabba resultat med existentiell och humanistisk samtalsterapi och även lära sig viktiga metoder för att själv komma vidare i framtida situationer då man kanske återigen upplever att man inte riktigt klarar av livets frågeställningar och krav.

Välkommen till www.samtalsterapi-i-stockholm.se

 

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)