Humanistisk psykologi - Fortsättning

Humanistisk psykologi

När man talar om den humanistiska psykologin så handlar det till stor del om en filosofi och inställning som bygger på de teorier och studier som kommer från Abraham Maslow, Rollo May, Eric Fromm och Carl Rogers. Deras arbete fokuserar på det som kan kallas för självförverkligande. Tanken här är att varje individ kan uppnå mental hälsa genom att förstå sig själv och uppfylla sina egna behov och mål. Man når ett självförverkligande genom att bejaka sina behov och genom att möta dessa. Därmed kan man säga att humanistisk psykologi lär individen att söka hos sig själv för att finna lösningar på problem. Inom humanismen så är jaget, den egna personen, otroligt viktig och man tror på att lösningar och svar finns inom varje individ.

Ett nytt synsätt på personligheten

Under 1960-talet så kom Carl Rogers och Abraham Maslows idéer om humanistisk psykologi att förändra de teorier från Freud, Watson och Skinner som redan praktiserades. Enligt humanismen så har varje människa ett behov av att växa och utvecklas och man ser personligheten som något som formas av varje persons upplevelser och värderingar. Till skillnad från Freuds psykoanalys så fokuserar humanistisk psykologi på människans positiva sidor och drag. När man får hjälp med humanistisk terapi så är man alls inte intresserad av det undermedvetna, istället så ser man närmre på personens verklighet och behov för att på så vis göra det möjligt att uppnå ett självförverkligande.

Vi vill alla vara bättre

Det som är så fascinerande med humanistisk terapi är att man utgår ifrån att varje människa har potentialen att växa och förbättras, men inte bara det, man utgår ifrån att detta är vad varje individ vill. När Carl Rogers pratade om jaget så gick detta ut på att jaget, den egna personen, kan definieras som hur vi uppfattar oss själva. Helt enkelt hur vi ser oss själva i världen. Från detta tas steget till att definiera jaget som vår uppfattning av vår förmåga i denna värld. Det finns dock en sida till av personligheten och denna är det verkliga jaget. Det vill säga personen som du verkligen är. Det verkliga jaget är den person som man skulle kunna bli om man levde i en idealisk värld. I en idealisk värld så får personen alltid ett positivt stöd från sin omgivning vilket leder till utveckling och självförverkligande och att man blir en bättre människa.

Våra ideal och behov

Enligt humanistisk psykologi så måste man även beakta det ideala jaget. Det är inte bara ens egna behov av att utvecklas och av att bejakas som har betydelse, man måste även se på de krav och förväntningar som finns från omgivningen. Det ideala jaget är alltså den person som vi önskar att vi kunde vara. Om vårt verkliga jag och det ideala jaget liknar varandra så är vi antagligen rätt nöjda med vår tillvaro. Med hjälp av humanistisk terapi så tar man alltså reda på vad en person verkligen vill vara och så sätter man detta i relation till hur man verkligen lever sitt liv. Med rätt verktyg så kan man alltså nå en match mellan det man verkligen vill och det man gör vilket innebär ett självförverkligande.

Välkommen till www.samtalsterapi-i-stockholm.se

 

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)