Skillnaden mellan existentiell och humanistisk terapi

Humanistisk och existentiell terapi nämns ofta tillsammans och man kan få intrycket av att det handlar om samma sak. Visst är det så att existentiell och humanistisk psykologi har mycket gemensamt men det handlar inte om samma begrepp och uppfattning, och det finns distinkta skillnader som kan vara viktiga att förstå. Nu kan det förstås vara så att en terapeut som erbjuder existentiell samtalsterapi använder sig av verktyg och koncept från både humanism och existentialism så det är inte så att det måste vara antingen eller för att man ska få en effektiv terapimetod.

Mening med livet och människans potential

Det är just meningen med livet och vår potential som står i fokus både inom existentiell och inom humanistisk terapi. Man ser på en individs verklighet på ett objektivt sätt för att försöka komma fram till hur individen förverkligar sina egna drömmar och mål på ett praktiskt och subjektivt sätt. Generellt sett så kan man dock säga att humanistisk psykologi ser på mänskligheten på ett positivare sätt än vad existentialismen gör där man istället fördjupar sig lite mer i mänsklighetens tråkigare sidor.

Finns det verkligen en mening med livet?

Existentialismen som teori fick ett ordentligt fäste efter Andra Världskriget då den behövdes som ett svar på vad meningen med mänskligheten egentligen är. Existentiella filosofer gav svaret att det inte finns någon absolut mening med livet och därmed så har livet ingen egentlig mening. Detta betyder dock inte att existentiella filosofer inte ser något värde med livet, tvärtom! Man ser istället att meningslösheten leder till frihet att välja vilket i sin tur kan ge varje individ mening i sitt eget liv. Existentiella psykologer försöker hjälpa individer att finna denna subjektiva mening i sina egna liv.

Människans natur

Den humanistiska psykologin ser inte på världen och livet med samma glasögon och här talar man mycket om utveckling och om att stimulera till positiv förändring hos sig själv och hos andra. För humanisten så har varje människa har en massa möjligheter inom sig medan existentialisten inte anser att man kan lita på att så är fallet. Man kan säga att humanismen fokuserar mer på människans möjlighet att välja medan existentialismen ser mer till gränserna som hindrar människan. Skillnaden mellan existentiell och humanistisk terapi är alltså inte så stor då det mest handlar om en attityd och hur man ser på människans natur. Eftersom humanistiska psykologer ser mer till det positiva i varje person så blir de ofta karaktäriserade som varma och luddiga medan existentiella psykologer anses som mer intresserade av människans mörka sida.

En bra balans

Humanistisk terapi fokuserar alltså mer på ändlösa möjligheter, godhet och positivism medan existentiell psykologi lägger vikten vid ondska och vår existens baksidor. Det man kan se är att många terapeuter och psykologer använder sig av både humanism och existentialism för att uppnå en balans och tillsammans så fungerar dessa teorier väldigt bra då de ger ett holistiskt och verklighetsbaserat synsätt på människan och på meningen med vår existens. Om du är intresserad av denna typ av terapi kan du söka dig till en samtalsterapeut på Hälsans hus i Stockholm.

10 Jun 2013

Välkommen till www.samtalsterapi-i-stockholm.se

 

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)