Filosofer som har haft betydelse för existentiell terapi

Den existentiella terapin har sin grund i den existentiella filosofin och det finns några särskilt framstående filosofer vars verk har påverkar och format existentiell psykologi och terapi. Tanken om den fria viljan är förstås inte unik för dessa filosofer men i och med att man kan se existentiell psykoterapi som en högst filosofisk metod så måste man ta en titt på de filosofer vars verk lade grunden till denna terapiform. Kortfattat så kan man säga att existentiell terapi i grund och botten handlar om att varje person har en inre konflikt som beror på personens interaktion med verkligheten och att en terapeut hjälper individen med att klargöra den inre konflikten för att på så vis komma fram till behandling och förändringar som kan leda till ett bättre liv.

Här är några av de viktigaste filosoferna för utvecklingen av existentiell psykoterapi.

Kierkegaard – Kierkegaard levde mellan 1813 och 1855 och han kritiserade sin tids syn på kristendomens budskap och vetenskapens objektivitet. Han menade att båda var sätt att fly de verkliga problemen som låg inom varje individ. I och med att han var så starkt kritisk mot sin omgivning och sina medmänniskor så blev han knappast en populär person och därmed så fick han spendera sin tid i ensamhet. Hans tankar och teorier omkring människans behov av att finna mening har blivit mycket populära och en viktig grund för det som senare skulle komma att beskrivas som existentialism.

Nietzsche – Än idag så associeras Nietzsche, som levde mellan 1844 och 1900, med begreppet Gud är död. Han menade att tanken om en Gud var förlegad och att vi måste omvärdera vår existens i enlighet med detta. Genom att gå emot de regler om moral och etik som fanns så skulle individen finna sin egen fria vilja och leva ut sina behov och drömmar.

 

11 Mar 2014

Välkommen till www.samtalsterapi-i-stockholm.se

 

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)